VOOM Prefilled 3xPods

Voom-förfyllda pods behöver inte konfigureras, bara koppla in och din VOOM-e-cigarett är redo att köras!