IVG Salts leaflet information

Here you can find the same information as on the leaflet on the peel-back label on the product.

VARNING: DENNA PRODUKT FÅR EJ ANVÄNDAS AV PERSONER UNDER 18 ÅR.

HÅLL UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN OCH HUSDJUR.

Denna bi-packsedel innehåller viktig information, vänligen läs igenom hela bi-packsedeln noggrant innan du börjar använda produkten.


REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

Denna produkt är endast ämnad för användning i kombination med återfyllningsbara elektroniska cigaretter. Skaka flaskan väl innan påfyllning påbörjas av vätskebehållare. Drick ej av vätskan och undvik i största mån hudkontakt.

FÖRVARING:

Förvara behållaren i upprätt position. Behållaren bör ej utsättas för direkt solljus och bör förvaras i rums-temperaturer mellan (18-30°C). Förvara ej behållaren i kyl eller frys.

KONTRA-INDIKATIONER:

Hälsoaspekter kopplade till propylenglykol: Personer som brukar disulfiram (Antabus) eller metronidazol bör iaktta försiktighet vid bruk av dessa läkemedel i kombination med propylenglykol.

Ökad mjölksyraproduktion kan förekomma vid stora intag av propylenglykol.
Ökad risk gäller för: gravida kvinnor, personer med nedsatt leveroch/eller njur-funktion, atopi, allergisk rinit (hösnuva, pollenallergi), eller personer med dermatit.

Hälsoaspekter kopplade till glycerol: Kan leda till en ökad risk för
uttorkning hos äldre eller redan uttorkade personer. Försiktighet bör iakttas
hos patienter med diabetes då glycerol kan leda till ökad blodsockernivå och glykosuri 

Specifika riskgrupper:

Denna produkt får ej användas av barn. Denna produkt bör ej användas av gravida eller ammande kvinnor.

Toxicitet:

Denna produkt innehåller nikotin som kan vara giftigt vid förtäring. Detta gäller i synnerhet om nikotin förtärs av barn eller spädbarn.

VID ALLVARLIGA BIVERKNINGAR:

Vid kramper, yrsel, svaghet, långsam hjärtfrekvens, hypotoni andnings- eller muskelförlamning. Biverkningar kan uppstå omedelbart efter inhalation eller förtäring av nikotin men kan även dröja upp till 2 timmar.

Följande smaker kan framkalla allergisk hudreaktion: Apple Berry Crumble, Blue Raspberry, Rainbow Blast.

Följande smaker kan orsaka allvarlig ögonirritation: Apple Berry Crumble, Blue Raspberry, Bubblegum, Cola Ice, Cinnamon Blaze, Citrus Lemonade, Fresh Lemonade, HoneyDew Lemonade, Kiwi Lemon, Neon Lime, Peppermint Breeze, Pink Lemonade, Rainbow Blast, Riberry Lemonade, Spearmint, Strawberry Watermelon, Summer Blaze.

Om du lider av något av ovanstående symptom eller om barn under 12 sväljer en nikotin-innehållande produkt, RING OMEDELBART: 112 eller kontakta akutmottagningen vid närmaste sjukhus. Vid mindre allvarliga förgiftningar, kontakta giftinformationscentralen +46 10 456 6700

Om tillverkaren:
Denna produkt tillverkas av Acme Vape Ltd. Acme Vape Ltd är ett bolag registrerat i England och Wales, med företagsnummer 10003856. Företagsadress 256 - 266 North Rd, Preston PR1 1RD, Storbritannien.
Telefon +44(0)1772 217 000.

SVENSK DISTRIBUTÖR:

E-ciggbolaget AB
+46 (0)920 - 407040
E-ciggbolaget.se

>> Explore all the flavours in the IVG Salts line up.